Otrzymaliśmy 10.000 zł na zakup trzech radiostacji przenośnych

„Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu”
dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach