Zarząd

Prezes
Janusz Diakonow
Naczelnik
Marek Krzyżowski
V-ce prezes / Opiekun MDP
Mieczysław Adamczyk
Z-ca naczelnika
Adrian Węgrzyk
Skarbnik
Jolanta Krzyżowska
Sekretarz
Dominik Spendel


Gospodarz
Piotr Boehm
Członek
Marcin Kajtoch
Członek
Paweł Stencel

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący
Grzegorz Halfar
Członek
Kajtoch Tadeusz
Członek
Szweda Marian